Kế hoạch Phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030: Nhiều giải pháp đồng bộ

Thứ Ba, 08/12/2020, 04:22 [GMT+7]

Kế hoạch Phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030: Nhiều giải pháp đồng bộ

Việc thực hiện Kế hoạch Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa định hướng đến năm 2030 sẽ giúp nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá; đồng thời, là tiền đề tiến tới xây dựng môi trường không khói thuốc ở tỉnh.


Bác sĩ Bùi Xuân Minh - Giám đốc Sở Y tế cho biết, theo kế hoạch, tất cả các cấp, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương đều phải kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng, ban hành kế hoạch hoạt động. Bên cạnh đó, tăng cường hoạt động truyền thông trực tiếp về tác hại của thuốc lá và các quy định pháp luật cho người dân. Đồng thời, sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về môi trường không khói thuốc; phát triển các mô hình cai nghiện thuốc lá… Qua đó, nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

 

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra việc kinh doanh,  buôn bán thuốc lá tại một cửa hàng tạp hóa ở TP. Nha Trang.

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra việc kinh doanh, buôn bán thuốc lá tại một cửa hàng tạp hóa ở TP. Nha Trang.


Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, hơn 95% trường học (từ cấp mầm non đến THPT) và 6 trường cao đẳng, đại học ở tỉnh thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học. Đồng thời, ít nhất 60 nhà hàng, khách sạn 3 sao trở lên có khu vực dành riêng cho người hút thuốc lá; 50 nhà máy, xí nghiệp thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc trong nhà; hơn 600 cán bộ nòng cốt tham gia vào hoạt động  phòng, chống tác hại của thuốc lá được tập huấn các nội dung liên quan…


Theo bác sĩ Bùi Xuân Minh, để đạt được các mục tiêu nói trên, ngành Y tế đề ra nhiều giải pháp mang tính toàn diện. Cụ thể, tiếp tục thành lập ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá các cấp, ngành, địa phương; niêm yết công khai quy định cấm hút thuốc tại nơi công cộng, cơ quan, đơn vị; tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc xây dựng và thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; các biện pháp chế tài xử lý theo quy định… Cùng với đó, tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, sử dụng ứng dụng truyền thông đa phương tiện trên Internet, mạng xã hội… để tương tác phổ biến đến người dân những quy định, tác hại của khói thuốc lá nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi thái độ, hành vi của người dân. Đồng thời, nâng cao năng lực truyền thông trực tiếp cho đội ngũ y tế tuyến tỉnh, huyện, xã, thôn bản, cộng tác viên tại cộng đồng; huy động sự ủng hộ, tham gia của cộng đồng, trong đó lấy lực lượng đoàn thanh niên, công đoàn, hội phụ nữ làm nòng cốt trong việc tuyên truyền vận động, hỗ trợ triển khai, giám sát việc thực thi các quy định.


Kế hoạch còn có nội dung tổ chức thanh tra, kiểm tra đánh giá việc thực hiện chính sách không hút thuốc lá nơi công cộng và nơi làm việc đối với những đơn vị được chọn thí điểm về hiệu quả của công tác tuyên truyền, sự chuyển biến trong thực thi; khen thưởng, động viên kịp thời những tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện các quy định và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Song song đó, tăng cường hỗ trợ xây dựng mô hình cơ quan, đơn vị không khói thuốc, bệnh viện không khói thuốc; triển khai mô hình cai nghiện thuốc lá tại các bệnh viện; thực hiện nghiên cứu khoa học đánh giá can thiệp phòng, chống tác hại của thuốc lá từng giai đoạn để có bộ chỉ số bằng chứng khoa học giúp điều chỉnh xây dựng kế hoạch phù hợp. Theo kế hoạch, ngoài nguồn ngân sách nhà nước, sẽ huy động sự đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và quốc tế… cho hoạt động này.


Nếu thực thi tốt các giải pháp mà kế hoạch đề ra sẽ góp phần giảm tỷ lệ mắc, chết do các bệnh liên quan đến thuốc lá; nâng cao sức khỏe, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh.


C.Đan

 

.

các thông tin tiện ích