Liên đoàn Lao động thành phố Nha Trang:

Nhiều hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá

Thứ Bảy, 21/11/2020, 01:33 [GMT+7]

Nhiều hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá

Thời gian qua, công tác phòng, chống, đẩy lùi tác hại của thuốc lá trong đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức lao động trên địa bàn TP. Nha Trang được triển khai sâu rộng và đem lại nhiều kết quả tích cực.


Theo ông Lê Quang Nhất - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Nha Trang, 5 năm qua, LĐLĐ thành phố đã triển khai và chỉ đạo các cấp công đoàn cơ sở thực hiện nhiều nội dung, giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) tới đoàn viên, người lao động; đưa nội dung này vào chương trình công tác hàng năm. Qua đó, nhiều hoạt động phong phú, ý tưởng, sáng kiến, mô hình PCTHTL được phát động và áp dụng mang lại hiệu quả tích cực, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị như: Xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc lá, trường học không khói thuốc lá, khách sạn không khói thuốc…

 

Nhiều khu vực ở Liên đoàn Lao động TP. Nha Trang gắn biển “Nói không với thuốc lá”.

Nhiều khu vực ở Liên đoàn Lao động TP. Nha Trang gắn biển “Nói không với thuốc lá”.


Hiện nay, có 338/338 công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ TP. Nha Trang đã triển khai thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc; đưa nội dung này vào nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; treo biển “cấm hút thuốc lá” tại nhiều nơi làm việc; tổ chức tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về Luật PCTHTL, các quy định liên quan; thường xuyên nhắc nhở người dân không hút thuốc lá khi đến liên hệ công tác… Nhờ đó, 5 năm qua, tại các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, số người bỏ và giảm hút thuốc so với trước đây ngày càng tăng, năm sau luôn cao hơn năm trước.


LĐLĐ TP. Nha Trang cũng đã phối hợp, tham gia cùng các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Luật PCTHTL. Qua kiểm tra cho thấy, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp thực hiện tốt việc PCTHTL; không phát hiện hành vi hút thuốc lá tại các khu vực cấm; không quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại thuốc lá; hầu hết các khách sạn bố trí nơi dành riêng cho người hút thuốc lá là khu vực bên ngoài của khách sạn… Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn tình trạng một số ít đoàn viên, người lao động, người dân đến liên hệ công tác, khách hàng còn lén hút thuốc lá tại khu vực cấm hút thuốc.


Trong thời gian tới, để việc thực hiện Luật PCTHTL ngày càng đi vào chiều sâu, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của đoàn viên, người lao động, LĐLĐ TP. Nha Trang sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phù hợp dưới nhiều hình thức đến từng người dân trên địa bàn thành phố; đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động; tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực thi Luật PCTHTL tại các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn; tiếp tục thực hiện treo biển “Cấm hút thuốc lá” tại các địa điểm công cộng trên địa bàn TP. Nha Trang; đưa quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chí thi đua của công đoàn cơ sở. Bên cạnh đó, tổ chức cho đoàn viên công đoàn ký cam kết thực hiện quy định của Luật PCTHTL, xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá; gắn hoạt động này với xây dựng cơ quan văn hóa, công đoàn cơ sở vững mạnh hàng năm…


Ông Lê Quang Nhất cho biết: “Thời gian tới, về nội dung tuyên truyền, chúng tôi sẽ tập trung kêu gọi người lao động trên địa bàn thành phố cùng chung tay xây dựng cuộc sống không khói thuốc lá; nói không với việc quảng cáo các sản phẩm của thuốc lá; không sử dụng thuốc lá để có sức khỏe tốt, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và một cộng đồng khỏe mạnh”.


C.Đan

 

.

các thông tin tiện ích