Kiểm tra công tác phòng, chống tác hại thuốc lá ở Cam Lâm

Thứ Ba, 18/06/2019, 03:24 [GMT+7]

Kiểm tra công tác phòng, chống tác hại thuốc lá ở Cam Lâm

Sở Y tế vừa phối hợp với một số đơn vị tiến hành kiểm tra việc chấp hành Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại Phòng khám Đa khoa khu vực Cam An Nam, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Cam Lâm.


Thời gian qua, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Cam Lâm đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá; vận động cán bộ, công chức, người lao động không hút thuốc tại nơi làm việc. Hàng năm, trung tâm đều xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá; đưa nội dung cấm hút thuốc tại nơi làm việc vào quy chế thi đua khen thưởng; treo biển “Cấm hút thuốc lá” tại nơi công cộng, phòng làm việc, hành lang cơ quan… Đến nay, 100% cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị không hút thuốc tại nơi làm việc.  


Phòng khám Đa khoa khu vực Cam An Nam cũng đã triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tuy nhiên, hoạt động truyền thông đến người bệnh, người nhà người bệnh chưa được thường xuyên; có buồng khám chưa lắp đặt biển cấm hút thuốc lá; chưa đưa hình thức kỷ luật vào quy chế nội bộ đối với cán bộ, nhân viên vi phạm việc hút thuốc lá tại đơn vị.


Đoàn kiểm tra yêu cầu 2 đơn vị tăng cường hơn công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại thuốc lá đến năm 2020 cho toàn thể cán bộ, công chức, người lao động; tiếp tục triển khai hiệu quả, đồng bộ biện pháp xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc…


Theo kế hoạch, trong thời gian tới, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra tại huyện Diên Khánh, Khánh Sơn và TP. Nha Trang.


C.Đan

.

các thông tin tiện ích