89% người dân tham gia bảo hiểm y tế

Thứ Năm, 27/06/2019, 22:12 [GMT+7]

89% người dân tham gia bảo hiểm y tế

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38 ngày 7-9-2009 của Ban Bí thư (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới, nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và người lao động, các doanh nghiệp, nhân dân về công tác BHYT có nhiều chuyển biến tích cực. Đến cuối năm 2018, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 89% tổng số dân toàn tỉnh, tăng 31,1% so với năm 2009; 100% đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ hoàn toàn mức đóng đều được cấp phát đầy đủ thẻ BHYT để được khám, chữa bệnh. Hiện nay, có 162 cơ sở y tế thuộc 29 đầu mối thực hiện dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT. Số lượng người dân sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT ngày càng tăng cao, năm 2015 có gần 2,1 triệu lượt người, đến năm 2018, có hơn 3 triệu lượt người khám, chữa bệnh BHYT…
 
Tuy nhiên, tỷ lệ hộ gia đình tham gia BHYT chưa cao; một số doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm các chính sách BHYT cho người lao động; vì một số nguyên nhân dẫn đến quỹ BHYT những năm gần đây mất khả năng cân đối thu, chi, tình trạng bội chi quỹ khám, chữa bệnh BHYT ngày càng lớn (năm 2015 bội chi 39 tỷ đồng, năm 2018 bội chi 372 tỷ đồng)…
 
N.D
.

các thông tin tiện ích