09:04, 23/04/2019

16 xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2018

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công nhận 16 xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2018. Trong đó, TP. Nha Trang có 2 xã, phường; TP. Cam Ranh có 2 xã, phường; thị xã Ninh Hòa có 6 xã; huyện Vạn Ninh có 5 xã và huyện Khánh Sơn có 1 xã.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định công nhận 16 xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2018. Trong đó, TP. Nha Trang có 2 xã, phường; TP. Cam Ranh có 2 xã, phường; thị xã Ninh Hòa có 6 xã; huyện Vạn Ninh có 5 xã và huyện Khánh Sơn có 1 xã.


UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục thực hiện các biện pháp để duy trì, giữ vững các kết quả đã đạt được của Bộ tiêu chí quốc gia về y tế trong những năm tiếp theo.


D.Nhật