Những dịch vụ khám chữa bệnh không được thanh toán bảo hiểm y tế

Thứ Ba, 25/12/2018, 00:04 [GMT+7]

Những dịch vụ khám chữa bệnh không được thanh toán bảo hiểm y tế

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 37/2018 quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp.


Theo đó, đối tượng áp dụng của thông tư này là các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước; người bệnh chưa tham gia BHYT; người bệnh có thẻ BHYT nhưng đi khám chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.


Về mức tối đa khung giá dịch vụ khám chữa bệnh được quy định cụ thể theo thông tư này, bao gồm: Mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe; mức tối đa khung giá dịch vụ ngày giường điều trị; mức tối đa khung giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm.


Thông tư cũng hướng dẫn, làm rõ các vấn đề để các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện như: Nguyên tắc và thẩm quyền quyết định giá dịch vụ khám chữa bệnh; hướng dẫn thực hiện giá khám bệnh; cách xác định số ngày giường, áp dụng mức giá ngày giường; hướng dẫn thực hiện giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm; trách nhiệm của các bộ, ngành, đơn vị liên quan.


Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15-1-2019.


G.C (Tổng hợp)

 

.

các thông tin tiện ích