Tiếp tục hợp tác quốc tế về mọi mặt

Thứ Sáu, 19/02/2016, 08:48 [GMT+7]

Đây là mục tiêu ngành Y tế đặt ra trong công tác hội nhập quốc tế năm 2016.


Để thực hiện mục tiêu trên, ngành sẽ đẩy mạnh đàm phán và ký kết các văn bản thỏa thuận hợp tác quốc tế; phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước tổ chức các hội nghị khoa học quốc tế về y tế tại tỉnh, trên cơ sở đó tiếp nhận các kỹ thuật mới, tiên tiến trên thế giới. Bên cạnh đó, ngành sẽ tiếp tục hợp tác với các tổ chức, cá nhân nước ngoài như: Bệnh viện Nam Bretagen - Lorient, tỉnh Morbihan (Pháp) để trao đổi bác sĩ thực tập, đào tạo, giao lưu chuyên môn; vận động tổ chức L’Appel tiếp tục hỗ trợ, tài trợ trang thiết bị y tế cho các bệnh viện trong tỉnh; giữ vững mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân khác như: Hội Tim mạch Việt Đức, Hội Mặt trời Pháp ngữ, Hội Cứu trợ người nghèo, bà Ursula Nguyễn (Đức)… để được hỗ trợ về mặt chuyên môn, tài chính và trang thiết bị y tế.


Song song đó, ngành sẽ tăng cường công tác vận động viện trợ nguồn lực tài chính từ các đối tác tiềm năng thông qua các dự án đầu tư cho y tế như: dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS; dự án phòng, chống sốt rét do Quỹ Toàn cầu Liên hợp quốc tài trợ; dự án chăm sóc sức khỏe sinh sản, cung cấp trang thiết bị, triển khai các hoạt động y tế tại cộng đồng… từ nguồn hỗ trợ của EU.


Được biết, năm 2015, ngành Y tế đã thực hiện vận động và tiếp nhận tài trợ từ các cá nhân và tổ chức quốc tế với tổng kinh phí hơn 190.500 USD.


T.L

.

các thông tin tiện ích