03:07, 07/07/2022

Lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong

Ngày 6-7, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong phối hợp với UBND huyện Vạn Ninh tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 tại các xã: Đại Lãnh, Vạn Thọ, Vạn Thạnh, Vạn Phước, Vạn Long, Vạn Khánh, Vạn Thắng. 

 

Ngày 6-7, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong phối hợp với UBND huyện Vạn Ninh tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 tại các xã: Đại Lãnh, Vạn Thọ, Vạn Thạnh, Vạn Phước, Vạn Long, Vạn Khánh, Vạn Thắng.


Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong thông tin đến người dân các xã tiến độ triển khai đồ án và nghe đơn vị tư vấn thiết kế thông tin, giới thiệu về đồ án. Người dân các địa phương đồng tình, thống nhất cao và mong muốn đồ án sớm được triển khai để đưa kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển, đời sống người dân được nâng cao hơn trong thời gian tới; đồng thời kiến nghị các cấp, ngành khi thu hồi đất phục vụ các dự án cần có chính sách hỗ trợ, tái định cư phù hợp và quan tâm tạo sinh kế, đảm bảo an sinh xã hội để giúp cuộc sống người dân ổn định và ngày càng tốt hơn.


Thanh Hải