11:06, 06/06/2022

Góp ý dự thảo quy hoạch tỉnh Khánh Hòa

Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa có thông báo về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 

Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) vừa có thông báo về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 
Theo đó, triển khai thực hiện Quyết định số 1208 ngày 7-8-2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến nay, Sở KH-ĐT đã triển khai lập và hoàn thành hồ sơ dự thảo quy hoạch tỉnh. Sở KH-ĐT đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có quyền và lợi ích liên quan nghiên cứu dự thảo và các tài liệu kèm theo. Các đơn vị tham gia ý kiến bằng văn bản, gửi về Sở KH-ĐT ở địa chỉ số 1 Trần Phú, hoặc qua email: quyhoachtinh.khanhhoa@gmail.com trước ngày 30-6-2022.
 
Theo dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phạm vi ranh giới lập quy hoạch là phần lãnh thổ tỉnh Khánh Hòa với tổng diện tích tự nhiên 5.137,8km2; phía Đông giáp Biển Đông, phía Bắc giáp với tỉnh Phú Yên, phía Tây Bắc giáp tỉnh Đắk Lắk, phía Tây Nam giáp tỉnh Lâm Đồng, phía Nam giáp tỉnh Ninh Thuận. Quy hoạch tỉnh đưa ra các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp đẩy nhanh thực hiện các đột phá phát triển; loại bỏ các quy hoạch chồng chéo, cản trở đầu tư phát triển trên địa bàn. Ngoài ra, quy hoạch tỉnh đưa ra các định hướng và giải pháp bố trí không gian phát triển hợp lý nhằm giải quyết các xung đột về không gian (giữa các ngành, lĩnh vực, các vùng, lãnh thổ...) trong địa bàn; cung cấp thông tin, căn cứ để các doanh nghiệp, cộng đồng và người dân đầu tư, kinh doanh, sinh sống và làm việc, cũng như kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch của tỉnh.
 
NHẬT THANH