09:06, 06/06/2022

Cục Hải quan tỉnh: Nhiều hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 đến 8-6) với chủ đề "Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học" và Ngày Đại dương Thế giới (8-6).

 

Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 đến 8-6) với chủ đề “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học” và Ngày Đại dương Thế giới (8-6).

 

Cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cam Ranh thu gom rác thải  ở khu vực bãi biển phường Cam Phú.

Cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cam Ranh thu gom rác thải ở khu vực bãi biển phường Cam Phú.


Theo đó, Cục Hải quan tỉnh tổ chức cho cán bộ, công chức tại đơn vị, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nha Trang thu gom rác thải dọc bãi biển Nha Trang. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cam Ranh phối hợp với Đoàn Thanh niên phường Cam Phú (TP. Cam Ranh) tổ chức tuyên truyền, thu gom rác thải, túi nhựa, vỏ chai ở khu vực bãi biển phường Cam Phú.


Trước đó, Cục Hải quan tỉnh đã tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, công chức và người lao động về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương; đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trong khu vực, cán bộ, công chức, người lao động trong toàn đơn vị về tham gia bảo vệ môi trường biển, đảo, góp phần phát triển bền vững kinh tế biển.


THIỆN TÂM