10:12, 08/12/2021

Khẩn trương giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm

Sáng 8-12, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì họp các sở, ngành, địa phương về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Tỉnh lộ 3 và Nút giao thông Ngọc Hội.

Sáng 8-12, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì họp các sở, ngành, địa phương về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Tỉnh lộ 3 và Nút giao thông Ngọc Hội.

 

Theo báo cáo, Dự án Tỉnh lộ 3 có 770 thửa đất bị ảnh hưởng thuộc địa phận TP. Nha Trang và huyện Cam Lâm. Đến nay, 386/434 thửa đất bị ảnh hưởng bởi dự án này trên địa bàn Nha Trang đã hoàn tất việc kiểm đếm; họp xét thông qua phương án bồi thường 159 trường hợp. Trên địa bàn Cam Lâm, đã hoàn tất việc kiểm kê đất bị ảnh hưởng bởi dự án (336/336 thửa đất); đã chi trả bồi thường cho 118 trường hợp. Dự án Nút giao thông Ngọc Hội (Nha Trang) có 290 thửa đất bị ảnh hưởng. Đến nay, Hội đồng bồi thường đã thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ 72 trường hợp, có 40 trường hợp đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

 
Quang cảnh cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

 

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu các địa phương liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch bồi thường, giải tỏa cụ thể, theo thứ tự ưu tiên với tinh thần rốt ráo, quyết liệt, hiệu quả; rà soát các cơ chế, chính sách mới trong bồi thường, giải tỏa để áp dụng thực hiện. Các địa phương tập trung xác nhận, xác minh nguồn gốc đất những trường hợp bị ảnh hưởng; tuyên truyền, vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho dự án triển khai thuận lợi. Hội đồng bồi thường, giải tỏa các địa phương sớm thẩm định, thông qua phương án bồi thường của các hộ bị ảnh hưởng khi cơ quan chức năng trình. Trung tâm phát triển quỹ đất các địa phương rà soát, đẩy nhanh tiến độ di dời hạ tầng kỹ thuật ảnh hưởng bởi các dự án. Các nhà thầu phải đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, phối hợp với chủ đầu tư, địa phương nhận bàn giao mặt bằng đến đâu thi công đến đó, bảo đảm chất lượng. Sở Giao thông vận tải chủ trì họp với các ngành chức năng xây dựng phương án tổ chức giao thông khu vực thi công Nút giao thông Ngọc Hội; đôn đốc đơn vị cấp nước nhanh chóng bàn giao hoàn trả mặt đường sau khi thi công hệ thống cấp nước trên đường 23-10.


THÀNH NAM