Xem xét đầu tư tuyến ống cấp 3 thu gom nước thải Khu dân cư Đường Đệ

Chủ Nhật, 19/09/2021, 22:23 [GMT+7]

Xem xét đầu tư tuyến ống cấp 3 thu gom nước thải Khu dân cư Đường Đệ

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tham mưu bố trí nguồn vốn đầu tư dự án Tuyến ống cấp 3 thu gom nước thải Khu dân cư Đường Đệ (phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang) theo quy định của pháp luật. Về chủ trương đầu tư, UBND tỉnh giao UBND TP. Nha Trang kiểm tra, xem xét nội dung báo cáo của Sở Xây dựng, căn cứ các quy định pháp luật, tham mưu báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5-10.


Được biết, việc đầu tư hệ thống thu gom nước thải khu vực tây mương Khu dân cư Đường Đệ trước đây do Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh đầu tư tại gói thầu NT-1.1 thuộc dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - tiểu dự án Nha Trang. Trong quá trình triển khai, phát sinh vướng mắc nên không thể thi công hoàn thành.


CHÍ TRUNG
 

.

các thông tin tiện ích