10:09, 16/09/2021

Triển khai đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa

Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt "Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam" trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam” trên địa bàn tỉnh.

 

Một người nước ngoài tham gia nhặt rác cùng người dân tại bãi biển Vĩnh Lương (TP. Nha Trang). Ảnh chụp năm 2020

Một người nước ngoài tham gia nhặt rác cùng người dân tại bãi biển Vĩnh Lương (TP. Nha Trang). Ảnh chụp năm 2020


Theo đó, sở đề nghị các địa phương tổ chức, chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 10725 ngày 12-10-2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 22 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thống kê cơ sở sản xuất sản phẩm nhựa dùng 1 lần, túi ni lông khó phân hủy, cơ sở tái chế chất thải, tái chế chất thải nhựa đang hoạt động trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở; rà soát các điểm tồn lưu chất thải nhựa trôi nổi trong môi trường trên địa bàn, xây dựng kế hoạch tổ chức thu gom, xử lý. Bên cạnh đó, chỉ đạo các khu du lịch, cơ sở lưu trú du lịch không được sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng 1 lần trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý; xây dựng và triển khai các mô hình tốt về quản lý chất thải từ việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần và túi ni lông khó phân hủy cho phù hợp với đặc thù địa phương; chủ động tìm kiếm, huy động các thành phần kinh tế tham gia đầu tư trong lĩnh vực phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải tại địa phương…


T.THỊNH