Điều chỉnh gần 2.000m2 đất cho dự án nhà ở 40 tầng

Thứ Hai, 31/05/2021, 21:36 [GMT+7]

Điều chỉnh gần 2.000m2 đất cho dự án nhà ở 40 tầng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Vĩnh Hải - Vĩnh Hòa (TP. Nha Trang).


Khu vực điều chỉnh cục bộ là một phần của ô đất có ký hiệu N88 thuộc đồ án quy hoạch nói trên (được UBND tỉnh phê duyệt năm 2009), với diện tích hơn 1.970m2. Diện tích này trước kia thuộc quy hoạch đất sử dụng hỗn hợp nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo, có thể sử dụng cho các mục đích dịch vụ, văn phòng, giáo dục chuyên nghiệp và công nghiệp sạch có tầng cao xây dựng tối đa 17 tầng. Hiện nay, diện tích này được điều chỉnh quy hoạch thành đất ở chung cư có chiều cao tối đa 40 tầng. Việc điều chỉnh nhằm thực hiện dự án xây dựng nhà ở Hoàng Đế (phường Vĩnh Hòa).


V.K

.

các thông tin tiện ích