Xác định giá đất cụ thể các dự án trọng điểm

Thứ Ba, 13/04/2021, 22:13 [GMT+7]

Xác định giá đất cụ thể các dự án trọng điểm

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) thực hiện các thủ tục xác định giá đất cụ thể (không thuê đơn vị tư vấn) đối với các dự án trọng điểm nhằm sớm bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án.


Dự án chậm vì thiếu giá đất cụ thể


Theo lãnh đạo Sở TN-MT, có 3 dự án trọng điểm phải tập trung triển khai nhanh là: Xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang, Tỉnh lộ 3, Vệ sinh môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (VSMT). Để đẩy nhanh tiến độ các dự án, phải đẩy nhanh công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, hoàn thành bồi thường, hỗ trợ tái định cư, trong đó liên quan đến công tác xác định giá đất cụ thể để tính bồi thường.

 

Dự án Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang chậm  do chưa có giá đất cụ thể để bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Dự án Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang chậm do chưa có giá đất cụ thể để bồi thường, giải phóng mặt bằng.


Qua triển khai thực hiện, Sở TN-MT đã tổ chức thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất để tính bồi thường đối với dự án Đập ngăn mặn trên sông Cái và Tỉnh lộ 3 từ cuối năm 2020. Đến nay vẫn chưa xác định được giá đất cụ thể trình UBND tỉnh phê duyệt. Dự án VSMT đã được UBND tỉnh phê duyệt giá đất để tính bồi thường năm 2020. Cả 3 dự án này đều có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của TP. Nha Trang được UBND tỉnh phê duyệt và Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2020 của UBND tỉnh.


Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh, công tác giải phóng mặt bằng dự án VSMT chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Đối với dự án Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang, các nhà thầu đã thi công được 40 cọc khoan nhồi của đập ngăn mặn và cầu giao thông, làm được 128 cọc bê tông cốt thép. Tuy nhiên, dự án đang vướng ở 2 đầu cầu bởi 34 trường hợp nằm trong diện đền bù giải tỏa chưa di dời vì chưa có giá đất cụ thể.


Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, dự án Tỉnh lộ 3 đi qua địa bàn TP. Nha Trang và huyện Cam Lâm có 757 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 44 trường hợp tái định cư. Do chưa có giá đất cụ thể nên không thể lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án này. Tình hình chung của các dự án hiện nay là sự phối hợp giữa Ban quản lý làm chủ đầu tư và UBND cấp huyện chưa tốt; công tác kiểm kê khối lượng giải tỏa, xác minh hồ sơ pháp lý chậm, kéo dài; giá đất tính bồi thường chưa có để áp giá trị đền bù hoặc giá đất đã có nhưng chưa phù hợp áp dụng tại thời điểm thu hồi đất năm 2021, dẫn đến chưa thu hồi đất và chưa phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, chậm trễ tiến độ của các dự án.


Không thuê đơn vị tư vấn

 

UBND tỉnh yêu cầu Sở TN-MT phải xem xét thời hiệu của giá đất cụ thể để bảo đảm triển khai thực hiện xuyên suốt trong quá trình thực hiện dự án. Hàng năm, sở có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch xác định giá đất cụ thể để tính bồi thường cho các dự án. Trong đó, lập danh mục các dự án không nhất thiết thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất và danh mục các dự án cần phải thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất, nhằm đẩy nhanh tiến độ công tác xác định giá đất, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Để đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013, mới đây, Sở TN-MT có văn bản kiến nghị UBND tỉnh cho phép sở trực tiếp kiểm tra, xác định giá đất cụ thể để tính giá bồi thường đối với từng dự án (không thuê đơn vị tư vấn), báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thẩm định, làm cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt đúng quy định. Hiện nay, hồ sơ xác định giá đất cụ thể để tính bồi thường đối với 3 dự án này chưa đầy đủ. Vì vậy, Sở TN-MT kiến nghị UBND tỉnh giao UBND TP. Nha Trang, UBND huyện Cam Lâm phối hợp với ban quản lý làm chủ đầu tư dự án khẩn trương xác lập phương án giá đất cụ thể để tính bồi thường, giá đất tái định cư kèm theo đầy đủ hồ sơ liên quan gửi về sở để triển khai thực hiện xác định giá đất cụ thể, tính bồi thường đối với các dự án này.


Trên cơ sở đề xuất của Sở TN-MT, UBND tỉnh chỉ đạo Sở TN-MT khẩn trương phối hợp với các địa phương, chủ đầu tư thực hiện thủ tục xác định giá đất cụ thể (không thuê đơn vị tư vấn) để tính bồi thường. Sở TN-MT khẩn trương báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh thẩm định để trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể đối với các dự án: VSMT, Tỉnh lộ 3, xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang, xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, đường Vành đai 2, nút giao thông Ngọc Hội, các dự án đầu tư của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.


Ông Nguyễn Văn Đồng - Giám đốc Sở TN-MT cho biết, ngày 13-4, sở đã trình Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh phương án giá đất tại dự án Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang. Hiện nay, sở đang khẩn trương phối hợp với các địa phương để hoàn thiện phương án thẩm định giá đất cụ thể các dự án còn lại.


VĂN KỲ

 

.

các thông tin tiện ích