11:03, 23/03/2021

Xã Phước Đồng: Khẩn trương lập phương án di dời các trụ điện dưới lòng đường

UBND thành phố Nha Trang vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri UBND xã Phước Đồng về việc di dời trụ điện trong lòng đường Sơn Ca, Song Tử Tây và Đặng Thai Mai. Trước đó, cử tri xã Phước Đồng đã đề nghị UBND thành phố Nha Trang sớm di dời các trụ điện, do việc mở rộng các tuyến đường này đã hoàn thành năm 2007, nhưng đến nay vẫn chưa di dời gây mất an toàn giao thông.

UBND TP. Nha Trang vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri UBND xã Phước Đồng về việc di dời trụ điện trong lòng đường Sơn Ca, Song Tử Tây và Đặng Thai Mai. Trước đó, cử tri xã Phước Đồng đã đề nghị UBND TP. Nha Trang sớm di dời các trụ điện, do việc mở rộng các tuyến đường này đã hoàn thành năm 2007, nhưng đến nay vẫn chưa di dời gây mất an toàn giao thông. Trước đó, Báo Khánh Hòa ngày 11-8-2020 đã có bài viết: “Nhiều trụ điện giữa đường ở khu dân cư”, phản ánh tình trạng nguy hiểm nêu trên.

 

Trụ điện dưới lòng đường Song Tử Tây  (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) ngày 23-3.

Trụ điện dưới lòng đường Song Tử Tây (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) ngày 23-3.


Theo văn bản trả lời của UBND TP. Nha Trang, ngày 8-9-2020, UBND thành phố đã có văn bản yêu cầu UBND xã Phước Đồng tiếp tục tổ chức vận động các hộ thống nhất các vị trí dự kiến di dời trụ điện, phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế kiểm tra, lập lại phương án di dời các trụ điện tại lòng đường Đặng Thai Mai, Sơn Ca, Song Tử Tây cho phù hợp thực tế. Đồng thời, tổ chức rào chắn xung quanh các trụ điện, lắp đặt các biển cảnh báo nguy hiểm đảm bảo an toàn giao thông trong khi chưa di dời hệ thống điện lên vỉa hè, hoàn thành báo cáo UBND TP. Nha Trang trước ngày 15-9-2020. Tuy nhiên, đến nay, UBND xã Phước Đồng chưa hoàn thành.


Do đó, UBND TP. Nha Trang yêu cầu UBND xã Phước Đồng khẩn trương triển khai thực hiện, báo cáo kết quả trước ngày 2-4.


CHÍ TRUNG