Vạn Ninh: Tăng 18,28ha đất ở nông thôn trong năm 2020

Thứ Hai, 22/03/2021, 22:25 [GMT+7]

Vạn Ninh: Tăng 18,28ha đất ở nông thôn trong năm 2020

UBND huyện Vạn Ninh vừa có báo cáo thuyết minh thống kê đất đai năm 2020. Theo đó, tổng diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn huyện là 47.673ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp 8.448ha, đất sản xuất lâm nghiệp 37.787ha, đất nuôi trồng thủy sản 1.283ha, đất làm muối 59ha... Tổng diện tích đất phi nông nghiệp là 4.296ha, trong đó đất ở nông thôn 641ha, đất ở đô thị 94ha, đất chuyên dùng 2.713ha... Ngoài ra, còn có 4.231ha đất chưa sử dụng và 1.773ha đất có mặt nước ven biển.


Về biến động đất đai năm 2020, UBND huyện Vạn Ninh cho biết, so với năm 2019, đất trồng lúa giảm 3,69ha do chuyển sang đất trồng cây lâu năm và đất ở nông thôn; đất ở nông thôn tăng 18,28ha do chuyển 3,59ha từ đất trồng lúa, 9,75ha từ đất trồng cây lâu năm, 0,94ha từ đất nuôi trồng thủy sản…


Kết quả thống kê đất đai năm 2020 là cơ sở cho công tác lập Kế hoạch sử dụng đất, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Được biết, hiện nay, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu các địa phương báo cáo kết quả này về Sở Tài nguyên - Môi trường để thống kê, hoàn thiện nội dung tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Tài nguyên - Môi trường.


V.K

.

các thông tin tiện ích