TP. Nha Trang: Quý I, cấp 284 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thứ Ba, 30/03/2021, 22:33 [GMT+7]

TP. Nha Trang: Quý I, cấp 284 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo báo cáo của UBND TP. Nha Trang, trong quý I-2021, thành phố đã cấp 284 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu; ban hành 57 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Bên cạnh đó, thành phố đã triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021; kế hoạch kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định của Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường trên địa bàn. Cụ thể, thành phố đã tổ chức kiểm tra, xử lý 111 trường hợp vi phạm hành chính (đất đai 109 trường hợp, môi trường 2 trường hợp), xử phạt với tổng số tiền 416 triệu đồng. 

 

Một góc Tp. Nha Trang. Ảnh: Mã Phương
Một góc TP. Nha Trang. Ảnh: Mã Phương
 
Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, TP. Nha Trang đang thực hiện công tác bồi thường giải tỏa cho 82 dự án, trong đó 38 dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và 44 dự án ngoài ngân sách Nhà nước. 
 
CHÍ TRUNG
.

các thông tin tiện ích