10:03, 30/03/2021

Cho chuyển mục đích sử dụng 55.939m2 đất tại mỏ đá Hòn Cậu

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định cho phép Công ty Cổ phần Mỏ đá Hòn Cậu chuyển mục đích sử dụng 55.939m2 từ đất rừng sản xuất sang đất sử dụng...

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định cho phép Công ty Cổ phần Mỏ đá Hòn Cậu chuyển mục đích sử dụng 55.939m2 từ đất rừng sản xuất sang đất sử dụng cho hoạt động khai thác khoáng sản để thực hiện dự án khai thác đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường ở mỏ đá Hòn Cậu (xã Suối Cát, huyện Cam Lâm).
 
Dự án này đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 17-9-2014, mục tiêu khai thác đá Andesit và đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường, công suất khai thác 250.000m3 đá/năm và 48.000m3 đất/năm trên diện tích 20ha với tổng vốn đầu tư 48,3 tỷ đồng; thời hạn 26 năm. 
 
THÁI THỊNH