Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Nhà máy Chế biến thủy sản T-H Suối Dầu

Thứ Hai, 10/08/2020, 23:23 [GMT+7]

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Nhà máy Chế biến thủy sản T-H Suối Dầu

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy chế biến thủy sản T-H của Công ty TNHH T-H Suối Dầu (chủ dự án).


Tỉnh giao chủ dự án niêm yết công khai Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại trụ sở xã Suối Tân (huyện Cam Lâm); thực hiện nghiêm báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.


Theo báo cáo, dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 150m3/ngày đêm, xử lý nước thải đạt quy chuẩn loại B, đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải Khu Công nghiệp Suối Dầu; giảm thiểu bụi, khí thải, rác thải, tiếng ồn, mùi hôi từ các hoạt động vận chuyển, nhà xưởng, hệ thống xử lý nước thải…; bố trí thùng chứa rác sinh hoạt thu gom, vận chuyển trong ngày; phế phẩm khoảng 4,4 tấn/ngày bán cho công ty chế biến thức ăn thu mua trong ngày; rác thải nguy hại thu gom theo quy định…


Q.V

 

.

các thông tin tiện ích