Sở Tài nguyên và Môi trường cam kết mục tiêu chất lượng năm 2020

Thứ Tư, 29/07/2020, 22:02 [GMT+7]

Sở Tài nguyên và Môi trường cam kết mục tiêu chất lượng năm 2020

Thực hiện kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và tiếp tục duy trì, cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2020 của sở như sau: 100% hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định được tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hơn 98% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở và các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai được giải quyết đúng và sớm hẹn; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính đạt chỉ tiêu của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, 100% thủ tục hành chính được giải quyết trên phần mềm Một cửa điện tử đúng với quy trình giải quyết hồ sơ thực tế; mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của sở đạt 80%; 100% cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm quy tắc ứng xử, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương. Ngoài ra, 100% chương trình, đề án, nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác năm 2020 của sở được đôn đốc, theo dõi và thực hiện đúng thời gian quy định; hoàn thành đúng tiến độ 98% các nhiệm vụ, công việc được UBND tỉnh giao; hoàn thành chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 sang ISO 9001: 2015 trong năm 2020 vào hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường.


V.L

 

.

các thông tin tiện ích