Bổ sung thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

Chủ Nhật, 28/06/2020, 22:06 [GMT+7]

Bổ sung thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Đề án thu thập bổ sung thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản (BĐS) tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2019 - 2020. UBND tỉnh giao Sở Xây dựng làm chủ đầu tư thực hiện dự án; Trung tâm Quy hoạch và kiểm định xây dựng làm đơn vị tư vấn lập đề án; thời gian thực hiện đề án trong 6 tháng kể từ ngày 17-6.


Nhiệm vụ chủ yếu của đề án là thu thập bổ sung thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS trong tỉnh đối với các thông tin, dữ liệu sau: Các thông tin cơ bản, số lượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở, diện tích từng loại nhà ở, diện tích đất để đầu tư xây dựng nhà ở tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở; số lượng, tình hình triển khai các dự án BĐS, số lượng từng sản phẩm của dự án, nhu cầu của các loại BĐS theo thống kê, dự báo; tình hình giao dịch BĐS gồm các thông tin về lượng giao dịch, giá giao dịch.


Việc thực hiện đề án nhằm từng bước hoàn thiện thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS thống nhất trên toàn tỉnh, cung cấp thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường BĐS cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, phục vụ công tác quản lý nhà nước.


V.KỲ

.

các thông tin tiện ích