Cam Ranh: Còn nhiều tuyến đường chưa gắn biển tên

Chủ Nhật, 28/06/2020, 21:07 [GMT+7]

Cam Ranh: Còn nhiều tuyến đường chưa gắn biển tên

Theo báo cáo của UBND TP. Cam Ranh, sau khi rà soát việc đặt tên đường, gắn biển tên đường, gắn biển số nhà đối với các tuyến đường theo Nghị quyết số 08/2005 của HĐND tỉnh, đến nay, 50/53 tuyến đường đã hoàn thành gắn biển tên, còn 3 tuyến đường chưa gắn biển vì chưa đầu tư xây dựng; đã cấp giấy chứng nhận số nhà cho 2.833 căn. Đối với việc đặt tên đường, gắn biển tên đường, gắn biển số nhà đối với các tuyến đường theo Nghị quyết số 21/2017, đến nay đã có 97/117 tuyến đường đã hoàn thành việc gắn biển, 20 tuyến đường chưa gắn biển vì chưa hoàn thành đầu tư xây dựng; 891 căn nhà đã được cấp giấy chứng nhận số nhà.


Lãnh đạo UBND TP. Cam Ranh cho biết, đã yêu cầu Phòng Quản lý đô thị thành phố hướng dẫn UBND các phường thực hiện quy trình đánh và gắn biển số nhà; trên cơ sở đề nghị của UBND các phường, giao Phòng Quản lý đô thị thẩm định, báo cáo UBND thành phố trước ngày 30-7. Lãnh đạo thành phố giao các phường: Cam Nghĩa, Cam Phúc Bắc, Cam Phú, Cam Lộc, Cam Lợi, Cam Linh, Ba Ngòi báo cáo công tác triển khai, tiến độ thực hiện, đề xuất những vướng mắc, kiến nghị việc thực hiện đánh và gắn biển số nhà gửi UBND thành phố; triển khai gắn biển số nhà của các hộ gia đình trên địa bàn quản lý, hoàn thành trước ngày 30-8.


NHẬT THANH

.

các thông tin tiện ích