10:05, 10/05/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư VCN xin đầu tư khu đô thị ở Cam Ranh

Sở Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh báo cáo về việc Công ty Cổ phần Đầu tư VCN đề nghị được đầu tư một khu đô thị rộng 64ha thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư sinh thái chất lượng cao Cam Phú, phường Cam Phú (thành phố Cam Ranh).

Sở Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo về việc Công ty Cổ phần Đầu tư VCN đề nghị được đầu tư một khu đô thị rộng 64ha thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư sinh thái chất lượng cao Cam Phú, phường Cam Phú (TP. Cam Ranh).


Đồ án quy hoạch này đã được UBND tỉnh phê duyệt từ ngày 29-11-2004. Tuy nhiên, khu vực Công ty Cổ phần Đầu tư VCN đề xuất, năm 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm thương mại Bờ Hồ cũng đã đề xuất đầu tư khu đô thị.


Sở Xây dựng cho biết, sau khi đồ án sửa đổi bổ sung quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị sinh thái chất lượng cao Cam Phú được phê duyệt, sở sẽ tham mưu thực hiện thủ tục cập nhật chính xác diện tích khu đô thị này trong kế hoạch chương trình nhà ở đô thị tỉnh; đồng thời tham mưu thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn chủ đầu tư theo quy định tại Nghị định số 99 ngày 20-10-2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.


VĂN KỲ