Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại Vạn Ninh

Thứ Hai, 06/01/2020, 23:00 [GMT+7]

Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại Vạn Ninh

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt vùng phạm vi bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đã được cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt phục vụ cung cấp nước sạch của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Vạn Ninh quản lý.


Theo đó, công ty được quyền khai thác, sử dụng hệ thống cấp nước sinh hoạt Suối Diên, xã Xuân Sơn và nguồn nước mặt Suối Hảo, xã Vạn Phú. Phạm vi thu nước 2 công trình tính từ điểm thu nước 1km về phía thượng lưu và 100m về phía hạ lưu.


Đơn vị có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan liên quan xác định ranh giới vùng bảo hộ vệ sinh lấy nước sinh hoạt của công trình; bảo vệ vùng nước, theo dõi giám sát hoạt động trong khu vực vùng bảo hộ đảm bảo an toàn và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên nước. Các địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường trong phạm vi quyền hạn có nhiệm vụ xác định ranh giới, bảo vệ chất lượng nguồn nước…


V.L


 

.

các thông tin tiện ích