Bảo vệ, cải thiện môi trường không khí

Thứ Hai, 06/01/2020, 21:35 [GMT+7]

Bảo vệ, cải thiện môi trường không khí

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương về bảo vệ, cải thiện môi trường không khí theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. 


Theo đó, các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm thực hiện các giải pháp bảo vệ, cải thiện môi trường không khí; lưu ý chống ùn tắc giao thông và di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng hóa chất độc hại, nguy hiểm, có nguồn phát thải cao ra khỏi khu dân cư tập trung. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm các giải pháp bảo vệ, cải thiện môi trường không khí; thường xuyên kiểm tra, xử lý, phát hiện, di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt cơ sở sử dụng hóa chất độc hại, nguy hiểm, có nguồn phát thải cao, cơ sở thu mua, tái chế phế liệu trong khu dân cư, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh.


Được biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh vận hành 2 trạm quan trắc tự động môi trường không khí tại Làng Trẻ em SOS Nha Trang và 14 Hoàng Hoa Thám với các thông số bụi, CO, SO2 đều nằm trong tiêu chuẩn cho phép…


P.L

 

.

các thông tin tiện ích