Cam Ranh: Nhiều bất cập trong quản lý xây dựng

Thứ Hai, 24/12/2018, 23:37 [GMT+7]

Cam Ranh: Nhiều bất cập trong quản lý xây dựng

Thời gian qua, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng vẫn diễn ra ở nhiều nơi trên địa bàn TP. Cam Ranh. Đáng chú ý, các vi phạm xuất phát từ sự bất cập trong quy hoạch.


Quy hoạch chồng chéo


Tại kỳ họp thứ 7 HĐND TP. Cam Ranh khóa XI vừa diễn ra mới đây, ông Trần Anh Dũng - Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Cam Ranh cho rằng, trong số vi phạm trật tự xây dựng hiện nay có nhiều vi phạm xuất phát từ sự bất cập trong quy hoạch và thực hiện quy hoạch của cơ quan quản lý nhà nước. Cụ thể là có sự chồng chéo, không thống nhất ở một số khu vực giữa các quy hoạch chung thành phố đến năm 2035, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch sử dụng đất…

 

Hiện nay, TP. Cam Ranh có nhiều quy hoạch chồng chéo, không khả thi.

Hiện nay, TP. Cam Ranh có nhiều quy hoạch chồng chéo, không khả thi.


Quy hoạch chung TP. Cam Ranh đến năm 2035 đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2016 là cơ sở để triển khai lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết. Tuy nhiên, ông Nguyễn Bình Nam - Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Cam Ranh cho rằng, đồ án quy hoạch chung có nhiều chi tiết còn thiếu sót, còn nhiều điểm không phù hợp, bất cập, chồng chéo, không thống nhất giữa các quy hoạch. Đồ án cũng chưa cập nhật đầy đủ các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, các dự án đầu tư. Một số yêu cầu góp ý đề nghị điều chỉnh theo ý kiến của TP. Cam Ranh trước đây trong giai đoạn lập quy hoạch chung chưa được Sở Xây dựng chỉnh sửa trước khi trình tỉnh phê duyệt. Thực trạng này gây khó khăn cho công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, trật tự xây dựng, quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, kêu gọi đầu tư… Các bất cập còn gây khó khăn cho người dân khi xin giấy phép xây dựng, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, là nguyên nhân dễ dẫn đến tình trạng vi phạm trật tự trong xây dựng.


Gỡ rối

 

Ông Nguyễn Bình Nam - Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Cam Ranh: Phòng đã kiến nghị UBND thành phố xem xét bổ sung kinh phí, cho phép lập dự án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP. Cam Ranh. Thời gian tới, phòng sẽ phối hợp các cơ quan liên quan rà soát đề xuất hủy bỏ các quy hoạch không khả thi, không còn phù hợp; kiến nghị tỉnh xử lý hoặc thu hồi đối với các dự án chậm triển khai thực hiện gây ảnh hưởng đến đời sống và nhu cầu xây dựng nhà ở của nhân dân trong khu vực dự án.

Trước những bất cập nêu trên, năm 2017, UBND tỉnh đã đồng ý cho phép UBND TP. Cam Ranh rà soát lại một số đồ án quy hoạch chi tiết đã phê duyệt trước đây, nhưng chưa cho phép điều chỉnh quy hoạch chung TP. Cam Ranh.


Phòng Quản lý đô thị thành phố đã tham mưu thực hiện rà soát, kiến nghị điều chỉnh các quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 không còn phù hợp, đồng thời lập quy hoạch bổ sung các khu vực còn thiếu chưa được phủ kín. Đến nay, HĐND TP. Cam Ranh đã phê duyệt bổ sung dự án lập điều chỉnh và bổ sung quy hoạch tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn thành phố vào danh mục công trình và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 để triển khai thực hiện. UBND TP. Cam Ranh cũng đã cho phép lập đồ án quy hoạch bổ sung tỷ lệ 1/2000 các phường: Cam Nghĩa, Cam Phú, Cam Lộc, Ba Ngòi; cho phép lập đồ án điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/2000 các phường: Cam Nghĩa, Cam Phúc Bắc, Cam Phúc Nam, Cam Phú, Cam Thuận, Cam Lợi, Cam Lộc, Ba Ngòi.


Hiện nay, Phòng Quản lý đô thị đang triển khai lập quy hoạch bổ sung và điều chỉnh quy hoạch theo các quyết định cho phép đầu tư của UBND TP. Cam Ranh. Dự kiến, trong quý I/2019 sẽ hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà thầu quy hoạch, lấy ý kiến hoàn chỉnh và trình Sở Xây dựng. Bên cạnh đó, phòng sẽ tiếp tục rà soát những điểm không phù hợp, bất cập, chồng chéo giữa các quy hoạch để tham mưu UBND thành phố kiến nghị UBND tỉnh cho phép điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP. Cam Ranh.


VĂN KỲ

 

.

các thông tin tiện ích