Tập trung đầu tư các dự án mang tính chất trọng điểm

Thứ Hai, 04/06/2018, 23:25 [GMT+7]

Tập trung đầu tư các dự án mang tính chất trọng điểm

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển đô thị năm 2018.


Theo đó, tỉnh sẽ tập trung nguồn vốn để đầu tư các dự án mang tính chất trọng điểm, có yếu tố thúc đẩy phát triển đô thị. Cụ thể, sẽ bổ sung nguồn vốn để thực hiện công tác quy hoạch đô thị tại các địa phương nhằm kêu gọi và thúc đẩy đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách; đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa, kêu gọi nguồn lực ngoài ngân sách để tập trung hoàn thiện và phát triển đô thị. Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới là tiếp tục phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm, gồm: khu vực vịnh Cam Ranh, vịnh Nha Trang, vịnh Vân Phong. Để phát triển bền vững, trách nhiệm của các cơ quan chức năng là phải có kế hoạch chuyển đổi ngành nghề, tạo sinh kế mới cho lực lượng lao động tại 3 vùng kinh tế này.


Về phát triển hạ tầng kỹ thuật, kế hoạch đề ra nhiệm vụ tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh; nghiên cứu thay đổi chức năng ga Nha Trang theo hướng xây dựng nhà ga mới để phục vụ vận tải hàng hóa, ga Nha Trang chỉ phục vụ vận tải hành khách; về lâu dài cần nghiên cứu di dời ga Nha Trang và các công trình liên quan ra khỏi phạm vi trung tâm thành phố để phát triển kinh tế - xã hội…


NHẬT THANH

.

các thông tin tiện ích