Chấm dứt chủ trương cho phép Techcons lập quy hoạch Khu dân cư An Lạc

Thứ Ba, 29/05/2018, 21:52 [GMT+7]

Chấm dứt chủ trương cho phép Techcons lập quy hoạch Khu dân cư An Lạc

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Xây dựng thực hiện các thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt bãi bỏ quyết định ngày 14-3 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty Cổ phần Techcons nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư An Lạc. UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Công an tỉnh có trách nhiệm tiếp tục xử lý vi phạm, theo dõi, giám sát việc khắc phục vi phạm pháp luật về huy động vốn hợp tác đầu tư dự án Khu dân cư An Lạc đối với Công ty Cổ phần Techcons; yêu cầu và đôn đốc Công ty Cổ phần Techcons hoàn thành việc khắc phục vi phạm trước ngày 30-6.


UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng tổng hợp danh sách các nhà đầu tư đã được UBND tỉnh cho phép lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng nhà ở (khu đô thị, khu dân cư) và các dự án khác trên địa bàn tỉnh từ năm 2010 đến nay, trình UBND tỉnh trước ngày 20-6. Trong đó phải nêu rõ những dự án đã hoàn thành thủ tục công nhận chủ đầu tư và những dự án chưa được công nhận chủ đầu tư. Ngoài ra, Sở Xây dựng có văn bản gửi cho các nhà đầu tư để lưu ý việc UBND tỉnh cho phép lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng nhà ở là trên cơ sở đề xuất của các nhà đầu tư; việc lựa chọn chủ đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật và triển khai dự án phải căn cứ vào Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị của tỉnh và Chương trình phát triển nhà ở tỉnh được phê duyệt theo quy định.


NHẬT THANH
 

.

các thông tin tiện ích