Diên Khánh: Kêu gọi đầu tư 3 trung tâm thương mại

Thứ Hai, 15/01/2018, 06:26 [GMT+7]

Diên Khánh: Kêu gọi đầu tư 3 trung tâm thương mại

Theo báo cáo của UBND huyện Diên Khánh, đến nay trên địa bàn huyện có 1 chợ loại 2 và 22 chợ loại 3, chưa phát triển loại hình trung tâm thương mại và siêu thị; hầu hết các chợ ở nông thôn được đầu tư nâng cấp mở rộng, đáp ứng nhu cầu giao lưu hàng hóa. Tình hình hoạt động tại các chợ cơ bản ổn định, tạo điều kiện cho việc mua bán, góp phần kích thích đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.  

Trong thời gian tới, trên địa bàn huyện Diên Khánh cần phát triển thêm 2 chợ tại xã Diên Toàn và xã Suối Tiên; kêu gọi đầu tư 3 trung tâm thương mại tại thị trấn Diên Khánh, xã Diên An và Diên Toàn.
 

Hồng Minh
                              

.

các thông tin tiện ích