10:05, 04/05/2022

Không được gây áp lực khi kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học

Đây là một trong những nội dung tại văn bản về việc tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối năm học 2021 - 2022 cấp tiểu học vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) gửi các phòng GD-ĐT.

Đây là một trong những nội dung tại văn bản về việc tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối năm học 2021 - 2022 cấp tiểu học vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) gửi các phòng GD-ĐT.


Theo đó, sở yêu cầu hiệu trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ theo quy định. Đề bài kiểm tra phải đáp ứng yêu cầu được quy định tại các văn bản của Bộ GD-ĐT và các nội dung đã được tập huấn. Việc kiểm tra được tổ chức theo thời khóa biểu vào buổi học chính khóa, không gây áp lực, lo lắng, băn khoăn cho học sinh (HS) và cha mẹ HS. HS phải hoàn thành việc ôn tập theo quy định của chương trình trước khi tiến hành kiểm tra định kỳ cuối năm học. Thời gian tổ chức kiểm tra 2 môn Toán và Tiếng Việt trong tuần từ ngày 23 đến 27-5. Bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét và cho điểm; được trả lại cho HS thông qua cha mẹ HS vào cuộc họp cuối năm học.


Sở yêu cầu các phòng GD-ĐT chỉ đạo sâu sát việc khen thưởng HS, không để xảy ra việc cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm tác động giáo viên bộ môn điều chỉnh kết quả đánh giá học tập để nâng mức khen thưởng. Đồng thời, kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, tránh khen tràn lan gây bức xúc, tạo dư luận không tốt trong xã hội và phụ huynh HS.


V.A