10:03, 10/03/2021

Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong ngành Giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021 - 2030.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021 - 2030.

 

Tuyên truyền an toàn giao thông tại  Trường Tiểu học Phương Sài (TP. Nha Trang).  Ảnh: Mã Phương

Tuyên truyền an toàn giao thông tại Trường Tiểu học Phương Sài (TP. Nha Trang). Ảnh: Mã Phương


Theo đó, 100% cơ sở giáo dục tổ chức phổ biến kiến thức, pháp luật về trật tự, ATGT đường bộ và các kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên; 100% khu vực cổng trường học nằm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các đường trục chính đô thị được tổ chức giao thông bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông… Các sở giáo dục và đào tạo, đại học, học viện, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược bảo đảm trật tự, ATGT giai đoạn 2021 - 2030 tại đơn vị; phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, từng bước đưa các nội dung giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, ATGT, văn hóa giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn vào chương trình và kế hoạch giáo dục...


V.T