Trường Đại học Nha Trang ký kết hợp tác với Tòa án nhân dân tỉnh và Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa

Thứ Ba, 05/01/2021, 11:20 [GMT+7]

Trường Đại học Nha Trang ký kết hợp tác với Tòa án nhân dân tỉnh và Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa

Ngày 5-1, Trường Đại học Nha Trang tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Tòa án nhân dân tỉnh và Đoàn Luật sư tỉnh trong công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chuyên môn cao trong các ngành nghề liên quan.
 

 

Trường Đại học Nha Trang và Tòa án nhân dân tỉnh ký kết hợp tác.
Trường Đại học Nha Trang và Tòa án nhân dân tỉnh ký kết hợp tác.

 

Trường Đại học Nha Trang và Đoàn Luật sư tỉnh ký kết hợp tác.
Trường Đại học Nha Trang và Đoàn Luật sư tỉnh ký kết hợp tác.
 
Theo đó, Trường Đại học Nha Trang sẽ phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh tổ chức các chương trình, hội thảo, tọa đàm... để tư vấn và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành luật của trường. Tòa án nhân dân tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ đủ điều kiện và có kinh nghiệm tham gia giảng dạy cho sinh viên của trường, hỗ trợ trường xây dựng giáo trình, tài liệu và phương pháp đào tạo. Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức các hoạt động phiên tòa giả định, tư vấn pháp luật… cho cộng đồng theo kế hoạch hàng năm. Tòa án nhân dân tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh xem xét, tiếp nhận sinh viên của Trường Đại học Nha Trang đi thực tế nghề nghiệp và thực tập tốt nghiệp tại tất cả các đơn vị trực thuộc; phối hợp trao đổi thông tin về khoa học pháp lý và số liệu thực tế.
 
K.D
.

các thông tin tiện ích