Lấy ý kiến về phân phối Chương trình giáo dục địa phương

Chủ Nhật, 15/11/2020, 10:29 [GMT+7]

Lấy ý kiến về phân phối Chương trình giáo dục địa phương

Ngày 14-11, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa tổ chức Hội thảo chuyên đề lấy ý kiến về phân phối Chương trình giáo dục địa phương, hoạt động giáo dục theo định hướng đa dạng sinh học tỉnh Khánh Hòa.
 
Các giáo viên đã được nghe báo cáo tổng thể chương trình giáo dục phổ thông mới, nghe báo cáo và thảo luận, góp ý về phân phối chương trình Giáo dục địa phương, hoạt động giáo dục theo định hướng đa dạng sinh học tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở phân tích chương trình của các môn học Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Khoa học tự nhiên và Sinh học của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tương ứng với các cấp học phổ thông. Hội thảo nằm trong trong khuôn khổ đề tài cấp cơ sở ‘Tổng hợp tư liệu khoa học về đa dạng sinh học tỉnh Khánh Hòa phục vụ biên soạn tài liệu giáo dục địa phương trong trường phổ thông".
 

 

Nhóm nghiên cứu đề tài khảo sát đa dạng sinh học tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà.
Nhóm nghiên cứu đề tài khảo sát đa dạng sinh học tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà.
 
Được biết, chương trình giáo dục phổ thông mới có 80% nội dung chương trình thống nhất trên toàn quốc và 20% là Chương trình giáo dục địa phương. Đây là chương trình bắt buộc, do các tỉnh biên soạn tài liệu trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
K.D
.

các thông tin tiện ích