Lấy ý kiến về Chương trình giáo dục địa phương

Chủ Nhật, 15/11/2020, 22:14 [GMT+7]

Lấy ý kiến về Chương trình giáo dục địa phương

Ngày 14-11, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa tổ chức hội thảo chuyên đề lấy ý kiến về phân phối Chương trình giáo dục địa phương, hoạt động giáo dục theo định hướng đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh. Theo chương trình giáo dục phổ thông mới có 80% nội dung chương trình thống nhất trên toàn quốc và 20% là chương trình giáo dục địa phương do các tỉnh biên soạn tài liệu.


Tại hội thảo, các giáo viên đã được nghe những thông tin liên quan về chương trình giáo dục phổ thông mới; nghe báo cáo và thảo luận, góp ý về phân phối chương trình giáo dục địa phương, hoạt động giáo dục theo định hướng đa dạng sinh học trên cơ sở phân tích chương trình của các môn học Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Khoa học tự nhiên và Sinh học của Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 tương ứng với các cấp học. Hội thảo nằm trong khuôn khổ đề tài cấp cơ sở “Tổng hợp tư liệu khoa học về đa dạng sinh học tỉnh Khánh Hòa phục vụ biên soạn tài liệu giáo dục địa phương trong trường phổ thông”.


K.D

.

các thông tin tiện ích