Trường Đại học Khánh Hòa:

Hội thảo về năng lực ngoại ngữ cho sinh viên ngành du lịch

Thứ Năm, 19/03/2020, 22:50 [GMT+7]

Hội thảo về năng lực ngoại ngữ cho sinh viên ngành du lịch

Trường Đại học Khánh Hòa vừa xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học “Định hướng nâng cao năng lực ngoại ngữ của sinh viên nhóm ngành du lịch, khách sạn - nhà hàng”, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5. 
 
Hội thảo sẽ tập trung thảo luận về thực trạng của việc học ngoại ngữ, đánh giá năng lực ngoại ngữ của sinh viên; phân tích những thuận lợi, khó khăn trong việc dạy và học ngoại ngữ đáp ứng chuẩn đầu ra đã công bố; xây dựng chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và chương trình đào tạo. Bên cạnh đó là các nội dung về đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học ngoại ngữ nói chung và ngoại ngữ chuyên ngành nói riêng; giải pháp nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên đáp ứng nhu cầu xã hội…
 
T.V
.

các thông tin tiện ích