Sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa tiếp tục nghỉ học

Thứ Ba, 17/03/2020, 16:31 [GMT+7]

Sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa tiếp tục nghỉ học

Ngày 17-3, Trường Đại học Khánh Hòa thông báo về việc cho sinh viên tiếp tục nghỉ học do dịch Covid-19.
 
Theo đó, nhà trường cho sinh viên các lớp không có kế hoạch thực tập nghề nghiệp tiếp tục nghỉ học từ ngày 23-3 đến khi có thông báo mới. Đối với các lớp có kế hoạch thực tập, thực hiện theo kế hoạch của cơ sở hướng dẫn thực tập.

 

Trường Đại học Khánh Hòa.
Trường Đại học Khánh Hòa.
 
Nhà trường yêu cầu, trong thời gian nghỉ học, sinh viên hạn chế đi lại và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ y tế. Đồng thời tiếp tục ôn tập, nghiên cứu tài liệu và học online theo hướng dẫn của nhà trường, khoa và giảng viên. Giảng viên có nhiệm vụ triển khai thực hiện việc giảng dạy online theo kế hoạch của nhà trường và các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ do nhà trường phân công. 
 
K.D
 
.

các thông tin tiện ích