Công bố giá bán 4 bộ sách giáo khoa lớp 1 mới

Thứ Năm, 26/03/2020, 21:54 [GMT+7]

Công bố giá bán 4 bộ sách giáo khoa lớp 1 mới

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa có thông cáo báo chí về giá của 4 bộ sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới do đơn vị này biên soạn, xuất bản.


Giá từng bộ sách cụ thể như sau: Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống (10 cuốn) giá 179.000 đồng; bộ Chân trời sáng tạo (9 cuốn) giá 186.000 đồng; bộ Cùng học để phát triển năng lực (10 cuốn) giá 194.000 đồng; bộ Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục (9 cuốn) giá 189.000 đồng. Mức giá này cao hơn hẳn giá sách giáo khoa lớp 1 hiện hành (54.000 đồng/bộ).


Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, giá bán bộ sách mới cao là do nhiều hơn bộ sách hiện hành từ 3 đến 4 cuốn; chi phí tổ chức bản thảo, đầu tư kỹ trong công tác biên soạn, biên tập, thiết kế, chế bản và thực nghiệm; sản lượng phát hành giảm do có nhiều bộ sách cùng xuất bản; chi phí vật tư, công in, lưu thông, bán hàng cao; việc biên soạn thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn doanh nghiệp và vay ngân hàng…


Đến thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt 5 bộ sách giáo khoa cho 9 môn học và hoạt động giáo dục của lớp 1. Ngoài 4 bộ sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, còn có 1 bộ sách mang tên Cánh diều do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội biên soạn.


V.A

 

.

các thông tin tiện ích