Kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2019)

Nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo

Thứ Hai, 18/11/2019, 22:44 [GMT+7]

Nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo

Thời gian qua, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (GD) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã được củng cố, kiện toàn, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng GD.


Những kết quả khích lệ


Thời gian qua, ngành GD tỉnh đã có nhiều giải pháp nhằm thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD-ĐT). Trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý GD, nhân tố tiên quyết của quá trình đổi mới. Đến nay, tỷ lệ giáo viên (GV) toàn tỉnh đạt chuẩn về trình độ ở các cấp học đạt gần 100%. Trong đó, tỷ lệ trên chuẩn của GV mầm non là 78,5%, tiểu học 96,3%, THCS 80,3%, THPT 21,5%.

 

Cô giáo Trường THCS Thái Nguyên (TP. Nha Trang) đón học sinh đầu cấp tại lễ khai giảng năm học 2019-2020.

Cô giáo Trường THCS Thái Nguyên (TP. Nha Trang) đón học sinh đầu cấp tại lễ khai giảng năm học 2019-2020.


Theo bà Hoàng Thị Lý - Phó Giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT, cùng với việc đảm bảo về trình độ chuyên môn theo quy định, năng lực GV cơ bản đáp ứng yêu cầu giảng dạy các cấp học. Nhìn chung, đội ngũ nhà giáo có ý thức chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, tận tụy với nghề, có tinh thần trách nhiệm cao; nhiều GV đã nỗ lực sáng tạo và quyết tâm tự bồi dưỡng nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. GV ở những vùng khó khăn, miền núi luôn vượt qua thách thức để hoàn thành nhiệm vụ quản lý và giảng dạy.


Với sự quan tâm của các cấp, sự nỗ lực của ngành GD tỉnh nói chung và đội ngũ nhà giáo nói riêng, những năm qua, sự nghiệp GD-ĐT của tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đội ngũ cán bộ quản lý, GV được củng cố, kiện toàn. Chất lượng GD toàn diện được nâng cao, GD mũi nhọn được cải thiện. Cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy học được tăng cường. Tỉnh đã duy trì tốt kết quả đạt chuẩn phổ cập GD mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập GD THCS và xóa mù chữ mức độ 1. Đặc biệt, Khánh Hòa là tỉnh thứ 17 trên cả nước và là tỉnh duy nhất ở khu vực Duyên hải miền Trung đạt chuẩn phổ cập GD tiểu học mức độ 3…


Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ


Theo bà Hoàng Thị Lý, với những yêu cầu về đổi mới GD, đội ngũ GV của tỉnh đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Năng lực quản lý nhà trường của một bộ phận cán bộ quản lý còn có những hạn chế nhất định, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới GD trong bối cảnh chuyển đổi sang mô hình quản lý chất lượng dựa trên chuẩn, tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, một số nhà giáo còn hạn chế về năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chậm đổi mới phương pháp giảng dạy, chưa đạt yêu cầu về năng lực sư phạm, trình độ tin học và ngoại ngữ, chưa chủ động tự học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ. Chính sách về lương và đãi ngộ cho GV chưa đáp ứng cuộc sống hiện nay. Ở bậc học mầm non và tiểu học, đội ngũ GV còn thiếu so với quy định cũng ảnh hưởng đến hoạt động tổ chức dạy và học ở các trường.

 

Cô và cháu Trường Mầm non Hương Sen (TP. Nha Trang).

Cô và cháu Trường Mầm non Hương Sen (TP. Nha Trang).


Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý GD các cấp được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Theo đó, ngành GD tỉnh tập trung tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; thực hiện các giải pháp bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu GV các cấp học theo quy định. Bên cạnh đó, ngành đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp GV để thực hiện bồi dưỡng GV, cán bộ quản lý thực hiện chương trình, sách giáo khoa GD phổ thông mới, ưu tiên bồi dưỡng đội ngũ GV dạy lớp 1, bồi dưỡng nâng cao năng lực triển khai các nhiệm vụ cho GV đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm. Đồng thời, thực hiện các chính sách phát triển đội ngũ như: thăng hạng chức danh nghề nghiệp, chế độ tiền lương và phụ cấp, đánh giá, khen thưởng nhằm tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo chuyên tâm với nghề.


Lãnh đạo Sở GD-ĐT cũng nhấn mạnh tới tính chủ động trong việc tự học tập, bồi dưỡng của đội ngũ GV, trong đó có học trực tuyến để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. GV cần tự chủ trong xây dựng những nội dung dạy học; sử dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức dạy học hiện đại, phương pháp dạy học tích cực, thay đổi cách thức đánh giá học sinh. Bên cạnh đó, nghiên cứu, tìm hiểu thực tế cuộc sống để gắn kết vào nội dung bài học theo hướng dạy học trải nghiệm, dạy học theo chủ đề. Ngoài chuyên môn được đào tạo, GV cần nghiên cứu một số kiến thức của các bộ môn khác để có thể dạy học tích hợp. Trên cơ sở đó, từng bước đáp ứng yêu đổi mới GD nói chung, đổi mới chương trình sách giáo khoa nói riêng và thực hiện việc tăng cường dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong thời gian tới.


H.NGÂN

 


 

Năm học 2019 - 2020, ngành GD tỉnh có 21.379 cán bộ quản lý, GV, nhân viên thuộc 546 trường mầm non, phổ thông và trung tâm GD thường xuyên. Trong đó, cán bộ quản lý có 1.170 người, GV 15.260 người, nhân viên 4.949 người. Tỷ lệ GV các cấp học cơ bản đáp ứng yêu cầu, trong đó nhà trẻ 1,72 GV/nhóm; mẫu giáo 1,73 GV/lớp; tiểu học 1,42 GV/lớp; THCS 1,82 GV/lớp; THPT 2,27 GV/lớp.
  

.

các thông tin tiện ích