Chuẩn bị điều kiện đảm bảo dạy 2 buổi/ngày

Thứ Năm, 07/11/2019, 21:10 [GMT+7]

Chuẩn bị điều kiện đảm bảo dạy 2 buổi/ngày

Đây là một trong những nội dung tại hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học lớp 1 năm học 2020 - 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các phòng giáo dục và đào tạo.

 

Trường Tiểu học Vạn Thắng (TP. Nha Trang).

Trường Tiểu học Vạn Thắng (TP. Nha Trang).


Theo đó, từ năm học 2020 - 2021, chương trình Giáo dục phổ thông mới sẽ được thực hiện ở khối lớp 1. Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc gồm: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật), Hoạt động trải nghiệm. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, lựa chọn nội dung giáo dục tự chọn và xây dựng các hoạt động giáo dục phù hợp với nhu cầu của học sinh và điều kiện của nhà trường, địa phương; đảm bảo tính chủ động, linh hoạt của nhà trường trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục dạy học 2 buổi/ngày. Các điều kiện để thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông mới gồm: Đảm bảo tỷ lệ 1 phòng học/lớp, cơ sở vật chất, sĩ số học sinh/lớp theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học; có đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định; đảm bảo tỷ lệ 1,5 giáo viên/lớp và cơ cấu giáo viên để dạy đủ các môn học và hoạt động giáo dục theo quy định.


K.D
 

.

các thông tin tiện ích