Đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục hướng nghiệp

Thứ Năm, 11/07/2019, 23:09 [GMT+7]

Đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục hướng nghiệp

Đây là một trong những nội dung triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh của Sở Giáo dục và Đào tạo.


Sở đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với phòng lao động - thương binh và xã hội, các ngành liên quan tham mưu, đề xuất UBND cấp huyện ban hành kế hoạch và triển khai các nội dung thực hiện. Bên cạnh đó, quan tâm đầu tư trang thiết bị dạy học cho học sinh THCS; xây dựng trang mạng thông tin về giáo dục hướng nghiệp được kết nối với cơ quan dự báo nhu cầu nhân lực của huyện, các trường trung cấp, cao đẳng nghề, doanh nghiệp, các trường THCS…


Đối với các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp tỉnh, các trường cao đẳng, trung cấp nghề, cần tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp; phối hợp với các phòng giáo dục và đào tạo tổ chức triển khai tốt việc dạy nghề phổ thông cho học sinh THCS. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả phương thức dạy văn hóa kết hợp với học nghề cho học sinh; bổ sung, cập nhật các nội dung giáo dục hướng nghiệp…

 

T.V
 

.

các thông tin tiện ích