Bồi dưỡng năng lực cho giáo viên tiếng Anh

Thứ Năm, 11/07/2019, 22:11 [GMT+7]

Bồi dưỡng năng lực cho giáo viên tiếng Anh

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn tổ chức dạy tiếng Anh cấp tiểu học năm học 2019 - 2020. 


Cụ thể, các phòng giáo dục và đào tạo phải đảm bảo tiến độ thực hiện Kế hoạch “Triển khai thực hiện dạy tiếng Anh cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2025”; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh cho các giáo viên (GV) chưa đạt bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm tiếng Anh tiểu học. Đối với các GV chưa được kiểm tra năng lực, chưa tham gia bồi dưỡng thì có kế hoạch bồi dưỡng và kiểm tra năng lực, nghiệp vụ sư phạm từ nguồn kinh phí Nhà nước. GV đã được bồi dưỡng nhưng chưa đạt yêu cầu phải tự học, tự bỏ kinh phí để tham dự kiểm tra năng lực tiếng Anh cho đến khi đạt chuẩn. Đối với GV đã tham gia các khóa bồi dưỡng và kiểm tra năng lực mà vẫn không đạt chuẩn theo quy định thì có kế hoạch thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Ngoài ra, các phòng giáo dục và đào tạo cần tham mưu UBND cấp huyện thực hiện tuyển dụng GV dạy tiếng Anh cấp tiểu học.


T.V

.

các thông tin tiện ích