Quy định mới về thời gian tập sự của giáo viên

Thứ Tư, 29/05/2019, 21:47 [GMT+7]

Quy định mới về thời gian tập sự của giáo viên

Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa ban hành Thông tư 09/2019/TT-BGDĐT bãi bỏ Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong cơ sở giáo dục công lập.
 
Theo đó, từ ngày 29-6-2019, quy định về thời gian tập sự đối với giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập được thực hiện theo khoản 11 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP về chế độ tập sự đối với viên chức. Cụ thể, 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học, ngoại trừ chức danh nghề nghiệp bác sĩ là 9 tháng; 9 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo cao đẳng; 6 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp.
 
Thông tư 09/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 29-6-2019.
 
T.K
.

các thông tin tiện ích