Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa trao bằng tốt nghiệp cho 24 học sinh

Thứ Sáu, 25/01/2019, 21:20 [GMT+7]

Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa trao bằng tốt nghiệp cho 24 học sinh

Ngày 25-1, Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp 33K9 và khóa 32, 33 lần 2 hệ chính quy. Trong đó, ngành Kế toán doanh nghiệp 23 học sinh, ngành Lâm sinh 1 học sinh.

 

Hiệu trưởng nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho các học sinh.
Hiệu trưởng nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho các học sinh.
 
 
Được biết, lớp 33k9 đầu khoá có 32 học sinh. Cuối khoá có 18 học sinh tốt nghiệp, chiếm 100% số thí sinh đủ điều kiện dự thi. Trong đó, có 5 học sinh đạt loại giỏi, 11 học sinh khá, 2 học sinh trung bình khá. Ngoài ra, có 6 học sinh của khóa 32, 33 thi lại lần 2 đậu tốt nghiệp.
 
Dịp này, nhà thưởng khen thưởng cho các học sinh tốt nghiệp khá, giỏi.
 
 
K.D
.

các thông tin tiện ích