Công khai nhóm trẻ chưa được cấp phép hoạt động

Thứ Sáu, 05/05/2017, 11:03 [GMT+7]

Công khai nhóm trẻ chưa được cấp phép hoạt động

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục mầm non. 
 
Theo đó, các phòng cần xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, đánh giá các cơ sở giáo dục mầm non về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích; các cơ sở đảm bảo đúng quy định về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ, đạo đức nghề nghiệp đội ngũ cán bộ, giáo viên; xử lý nghiêm túc các tổ chức, cá nhân vi phạm đạo đức nhà giáo. Mặc khác, tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra hoạt động các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, đặc biệt là công tác quản lý cấp phép thành lập; đình chỉ các nhóm lớp tư thục không đảm bảo điều kiện về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; công bố công khai các nhóm lớp đã và chưa được cấp phép hoặc bị đình chỉ hoạt động để phụ huynh biết và lựa chọn trường lớp… 
 
T.V
 
 
 
.

các thông tin tiện ích