Chủ động ngăn chặn xâm hại tình dục trẻ em

Thứ Năm, 04/05/2017, 12:15 [GMT+7]
Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc tăng cường công tác bảo vệ và phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em.
 
Theo đó, các đơn vị cần quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ trẻ em; tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, đặc biệt về phòng ngừa xâm hại tình dục và bạo lực trẻ em cho cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh… Bên cạnh đó, tăng cường truyền thông về đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567; thiết lập đầu mối tiếp nhận thông tin, thông báo, tố giác… Các trường cần chủ động phối hợp với các tổ chức, chính quyền, đoàn, hội, đội nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. Ngoài ra, cần xây dựng kế hoạch hành động cụ thể theo từng tháng, học kỳ và năm học về phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em; lồng ghép trong các môn học: Giáo dục công dân, Ngữ văn… và nâng cao chất lượng các hoạt động ngoại khóa, hình thức tuyên truyền… 
 
K.D
 
.

các thông tin tiện ích