Ban hành kế hoạch phòng, chống tội phạm năm 2021

Thứ Sáu, 09/04/2021, 22:44 [GMT+7]

Ban hành kế hoạch phòng, chống tội phạm năm 2021

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch phòng, chống tội phạm năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của kế hoạch là giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2020; tỷ lệ điều tra, làm rõ các loại tội phạm đạt hơn 75%, 90% đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, đảm bảo 100% tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đều được thụ lý.


UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm năm 2021. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh… tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, kết hợp chặt chẽ phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ; tăng cường các giải pháp, phát hiện, điều tra, xử lý kịp thời các loại tội phạm mới nổi lên, gây bức xúc trong dư luận. Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả các kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138 về đấu tranh, phòng ngừa tội phạm; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn của dân tộc, những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trọng đại của đất nước…


T.Long


 

.

các thông tin tiện ích