09:11, 23/11/2020

Đề nghị dán thẻ thu phí không dừng

Ngày 23-11, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải cho biết, đã triển khai văn bản của Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đẩy nhanh việc dán thẻ dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Ngày 23-11, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, đã triển khai văn bản của Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đẩy nhanh việc dán thẻ dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.


Theo đó, các đơn vị, tổ chức nêu trên chỉ đạo việc dán thẻ đầu cuối và sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng đối với toàn bộ các phương tiện thuộc diện thu phí do cơ quan, đơn vị quản lý. Đồng thời, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ động dán thẻ, sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng khi qua các trạm thu phí.


Được biết, trong số 44 trạm thu phí tự động không dừng giai đoạn 1 đã lắp đặt vận hành 25/26 trạm trên Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên; 13 trạm trên các tuyến quốc lộ khác bổ sung vào dự án cũng được lắp đặt vận hành. Đối với 33 trạm giai đoạn 2 của dự án, hiện nay có 30 trạm đã được 20 nhà đầu tư quản lý ký phụ lục hợp đồng thu phí tự động không dừng.


Trên địa bàn tỉnh đã có Trạm thu phí Cam Thịnh lắp đặt hệ thống thu phí tự động không dừng; Trạm BOT Ninh Xuân đã đàm phán xong các điều khoản với đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng; Trạm BOT Ninh Lộc chưa đàm phán được với đơn vị cung cấp dịch vụ. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đến hết tháng 12, tất cả các trạm thu phí phải thực hiện thu phí tự động không dừng, nếu không phải dừng thu phí.


T.Nam