Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất trong nước

Chủ Nhật, 20/09/2020, 22:24 [GMT+7]

Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất trong nước

Ngày 15-9, Chính phủ ban hành Nghị định 109 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký) về gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Trao đổi với phóng viên Báo Khánh Hòa, ông Nguyễn Thành - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nghiệp vụ Dự toán pháp chế Cục Thuế tỉnh cho biết:

 


Theo Nghị định 109, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10-2020 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Cụ thể, thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 3 chậm nhất là ngày 20-9. Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 4 chậm nhất là ngày 20-10. Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 5 chậm nhất là ngày 20-11. Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, 7, 8, 9, 10 chậm nhất là ngày 20-12.


- Ông có thể cho biết một số lưu ý khi thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế?


- Trường hợp người nộp thuế (NNT) khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung. Trường hợp NNT thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế phát sinh trên tờ khai thuế đã kê khai. Trường hợp doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế tiêu thụ đặc biệt riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế…


- Trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt như thế nào, thưa ông?


- NNT gửi giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế (bằng phương thức điện tử hoặc gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu điện) theo mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 109 cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ được gia hạn cùng thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt. Trường hợp giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế không nộp cùng thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt thì thời hạn nộp giấy đề nghị gia hạn chậm nhất là ngày 30-9, cơ quan thuế vẫn thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế theo quy định. NNT tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng. Nếu NNT gửi giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế cho cơ quan thuế sau ngày 30-9 thì không được gia hạn.


Cơ quan thuế không phải thông báo cho NNT về việc chấp nhận gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Trường hợp trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế có cơ sở xác định NNT không thuộc đối tượng được gia hạn thì có văn bản thông báo cho NNT về việc dừng gia hạn và NNT phải nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách. Trường hợp sau khi hết thời gian gia hạn, cơ quan thuế phát hiện qua thanh tra, kiểm tra NNT không thuộc đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế thì NNT phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt, tiền chậm nộp do cơ quan thuế xác định lại vào ngân sách nhà nước.


Trong thời gian được gia hạn nộp thuế, căn cứ giấy đề nghị gia hạn, cơ quan thuế không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế được gia hạn (bao gồm cả trường hợp giấy đề nghị gia hạn gửi cơ quan thuế sau khi đã nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày 30-9). Trường hợp cơ quan thuế đã tính tiền chậm nộp đối với các hồ sơ khai thuế thuộc trường hợp được gia hạn thì điều chỉnh lại không tính tiền chậm nộp thuế.


- Xin cảm ơn ông!


Kim Thao (Thực hiện)
 

 

.

các thông tin tiện ích