Dừng tham gia dự án nước sạch nông thôn bằng vốn vay

Chủ Nhật, 20/09/2020, 22:06 [GMT+7]

Dừng tham gia dự án nước sạch nông thôn bằng vốn vay

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc dừng tham gia dự án Nước sạch và vệ sinh nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 bằng vốn vay Ngân hàng thế giới (WB).


Theo đó, tháng 11-2019, Tổng cục Thủy lợi đã đề xuất về dự án Nước sạch và vệ sinh nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn vốn vay WB. UBND tỉnh đã có văn bản gửi Tổng cục Thủy lợi thống nhất tham gia dự án. Tuy nhiên, tháng 12-2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản hướng dẫn điều chỉnh một số nội dung, trong đó có sự thay đổi lớn về cơ chế tài chính của dự án. Cụ thể là chuyển từ cơ chế Trung ương cấp phát, sang cơ chế tỉnh vay lại để đầu tư.


Với sự thay đổi này, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát và thống nhất danh mục các tiểu dự án với các địa phương và các doanh nghiệp tham gia dự án, đảm bảo khả thi, hiệu quả và khả năng cân đối kinh phí của tỉnh.


Kết quả, đối với các công trình nước sạch khu vực miền núi, ven biển và hải đảo, mục đích phục vụ là chính, chưa tính toán đến hiệu quả kinh tế, trong khi ngân sách tỉnh vừa phải đối ứng vốn vừa phải trả lãi khi vay vốn WB. Đối với khu vực nông thôn vùng đồng bằng, các công ty cấp nước của tỉnh tuy có nhu cầu đầu tư, nhưng trong điều kiện hiện nay không bố trí đủ 50% kinh phí vốn đối ứng theo quy định.


Do đó, trong giai đoạn hiện nay, tỉnh Khánh Hòa không đăng ký tham gia dự án Nước sạch và vệ sinh nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 bằng vốn vay WB, mà sẽ tự cân đối tùy theo khả năng nguồn vốn ngân sách của tỉnh để từng bước giải quyết việc xây dựng các công trình cấp nước, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh.


H.Đ

.

các thông tin tiện ích